6986512560 Κουφόβουνο, Διδυμότειχο argistath.95@gmail.com

Αργύρης Σταθόγαμβρος
Χωματουργικά - Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών - Α.Ε.Κ.Κ. - Υλικά Οικοδομών - Εμπορία Ξυλείας - Κουφόβουνο Διδυμότειχο

Η εταιρεία του Αργύρη Σταθόγαμβρου είναι μια νεοσύστατη εταιρεία με έδρα της το Κουφόβουνο Διδυμοτείχου, δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα, στην εμπορία προϊόντων ανακύκλωσης των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΝΑΚΕΜ καθώς και στην εμπορία ξυλείας από το 2022.
 

 

Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών
Εμπορία Ξυλείας
Εμπορία προϊόντων ανακύκλωσης