6986512560 Κουφόβουνο, Διδυμότειχο argistath.95@gmail.com
hero image
Υπηρεσίες
Αργύρης Σταθόγαμβρος - Χωματουργικά - Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών - Α.Ε.Κ.Κ. -
Υλικά Οικοδομών - Εμπορία Ξυλείας - Κουφόβουνο Διδυμότειχο

 


Η εταιρεία του Αργύρη Σταθόγαμβρου είναι μια νεοσύστατη εταιρεία με έδρα της το Κουφόβουνο Διδυμοτείχου, δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα, στην εμπορία προϊόντων ανακύκλωσης των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΝΑΚΕΜ καθώς και στην εμπορία ξυλείας από το 2022.